Over ons

Tools To Work, gereedschap dat werkt

Tools To Work vindt dat ieder mens de kans moet krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Dit dragen wij uit door kansen en hulp te bieden aan mensen om zichzelf te ontplooien, mee te doen in de maatschappij en op eigen benen te staan.

Hoe doen wij dit?

In onze werkplaats in Teteringen (Breda) worden gereedschappen en machines opgeknapt en gereviseerd door deskundige vrijwilligers, samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kwaliteitsgereedschappen worden vervolgens, op aanvraag, geleverd aan projectorganisaties in Afrika. Daarvoor moeten zij eerst goed onderbouwde aanvragen indienen.  Na goedkeuring daarvan gaan wij op zoek naar fondsen om revisie en verscheping te kunnen financieren. Het gaat dus altijd om concrete projecten, waarin vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn.

Organisatie

In 2021 en 2022 heeft Tools To Work afscheid heeft genomen van medewerkers die in loondienst waren. Bovendien is een nieuw bestuur aangetreden en zijn er een aantal organisatorische veranderingen doorgevoerd.  De algemene leiding van Tools To Work berust bij directeur Peter Peek.

In de werkplaats wordt het werk verricht door vrijwilligers en medewerkers die onder onze begeleiding vallen. Op kantoor zorgen andere vrijwilligers voor de administratie en het goed verloop van het werkproces.

Bestuur

Tools To Work heeft een onbezoldigd bestuur met de volgende samenstelling:

C.T. Ruys, voorzitter

E. Langer, secretaris

K. Jansen, penningmeester

H. van Raak, algemeen lid

P. Veugelers, algemeen lid

Organigram Stichting Tools To Work (maart 2024)