Girl Up Initiative: Mazuri Design Hub

Mazuri Design Hub

Eén van onze partnerorganisaties in Oeganda is Girl Up Initiative (GUIU).

Zij zetten zich in om de educatieve en economische kansen voor meisjes en vrouwen in de sloppenwijken van Kampala te bevorderen.
Meisjes en vrouwen in deze sloppenwijken zijn vaak ongeletterd. Er zijn amper scholingsopties. Ze hebben veelal informele, slecht betaalde baantjes of zijn financieel afhankelijk van ouders of een echtgenoot. Ongeplande zwangerschappen en huwelijken op jonge leeftijd maken het probleem alleen maar groter.

Mazuri Design Hub is één van de projecten van GUIU. Deze sociale onderneming leidt meisjes en vrouwen op als kleermaaksters en geeft ze de nodige levens- en ondernemerschapsvaardigheden mee. Hiermee helpen ze deze meisjes en vrouwen op weg naar een zelfstandige toekomst. De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. De organisatie wil meer naaimachines, zodat ze een groter aantal meisjes en vrouwen kan helpen. Tools To Work gaat dit prachtige project ondersteunen met de benodigde naaimachines en bijbehorende gereedschapsets. Bekijk ook deze video. In juni 2021 hebben wij de nodige materialen naar dit project gestuurd.